Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Проверка на мястото на гласуване и номера на избирателната секция на изборите за общински съветници и за кметове и националния референдум на 25.10.2015г.

Всеки избирател може да провери номера на избирателната секция и мястото на гласуване на изборите за общински съветници и за кметове и националния референдум на 25.10.2015 г. на интернет страницата на Главна дирекция ГРАО http://www.grao.bg/elections/.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай