Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Спортен клуб по Хокей на трева

Клубът по хокей на трева „Смирненски – 2010” – Крушари е един от най-младите клубове към БФХТ. Учреден е през 2009 г. от група ентусиасти с огромното желание за популяризиране на този спорт сред подрастващото поколение. Клубът е член на зона „Добруджа” и се представя с два отбора – деца до 12 години и момичета и момчета до 14 години. Ръководи се от Управителен съвет: Румяна Банкова – председател и членове Мима Жекова и Павлина Петкова.

Първото участие на клуба е през спортно-състезателната 2009/2010 година. Децата до 12 години завоюваха седмо място в XI-то ДПЗ в Главиница и тринадесето място в XI-то ДПО в КК Албена. Момичетата и момчетата до 14 години се представиха отлично за първопрохождащ отбор – шесто място в XI-то ДПЗ в град София и шесто място в X-то ДПО в КК Албена.

За финансовото обезпечаване клубът разчита на ръководството на община Крушари.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай