Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земи от ОПФ във всички землища на Община Крушари за стопанската 2016/2017 година за срок от 5 (пет) години, както следва: 1.І публичен търг с тайно наддаване на 12.05.2016г. от 9,00 часа; 2.ІІ пуб

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай