Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Президентски избори и Национален референдум 2016г.

Преки пътища към:

Централна избирателна комисия- https://www.cik.bg/

Районна избирателна комисия- https://rik08.cik.bg/pvrnr2016/home

ГД "ГРАО" - http://www.grao.bg/elections/

__________________________________________________________________________________________

График за получаване от Секционните избирателни комисии на изборни книжа и материали за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката II -тур на 13 ноември 2016г.

__________________________________________________________________________________________

 Списък на заличините лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

__________________________________________________________________________________________

График за получаване на Секционните избирателни комисии на изборни книжа и материали за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум на 6 ноември 2016г.

__________________________________________________________________________________________

Заповед РД -08-502/ 01.11.2016г. за забрана на алкохол

__________________________________________________________________________________________

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. (публикуван на 26.10.2016 г.)

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.           (публикуван на 26.10.2016 г.)

Избиратели/ гласоподаватели, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, могат да подадат заявление до общинската администрация по приложени образци - за изключване от списъка на заличените лица. Заявленията съдържат подробни разяснения за възможните случаи:

 • Заявление – декларация от лице, включено в списъка за гласуване извън страната, за изключване от списъка на заличените лица преди изборния ден (Приложение № 12-ПВР/НР);
 • Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (Приложение № 13-ПВР/НР);
 • Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден (Приложение № 15-ПВР/НР)

____________________________________________________________________________________

Информационен лист за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г. с въпроси:

 • „Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“
 • „Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?“
 • „Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?“.        

  Информационният лист е одобрен от Министерски съвет и съдържа мотивите за провеждане на националния референдум, както и детайлна информация за начините на гласуване, времето, мястото и реда за произвеждане на референдума.

____________________________________________________________________________________

 

УСЛОВИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ХОРА С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО В ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И  НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ НА 6 НОЕМВРИ 2016 Г.

Съгласно чл. 235, ал. 3 от Изборния кодекс хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в избрана от тях подходяща секция. Секционната избирателна комисия ще им предостави декларация, която да попълнят.

Общинска администрация с. Крушари съобщава, че подходяща за гласуване на хора с увреждания е избирателна секция № 082000001 с адрес:  село Крушари, ул. “Г.Димитров” № 27 (НЧ „Йордан Драгнев – 1894”). Секцията е разположена на първия етаж от сградата. Допълнителното предназначение на тази избирателна секция, както и входът на сградата, ще бъде обозначен с табели и знаци.

Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в деня на изборите/ референдума, могат да подават заявки                     до общината на телефон:  05771/ 20 24 или на адрес: Общинска администрация село Крушари , ул. „Девети септември“, № 3а, (до екипа за изборите/референдума).                

В деня на изборите и националния референдум(6 ноември 2016г) заявки се приемат от 7:00 до 19:00 ч. При заявяване, Общината осигурява автомобил за транспортиране на хора с увреждания в изборния ден

_____________________________________________________________________________________

СЪОБЩЕНИЯ

 •  Всеки избирател/гласоподавател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива, с писмено заявление до Кмета по образец (Приложение № 10-ПВР/НР). Срокът е до 29.10.2016 г.


 • Избиратели/гласоподаватели, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателните списъци, могат да подадат писмено заявление до Кмета по образец (Приложение № 11-ПВР/НР). Срокът е до 04.11.2016 г.


 • Избирател/гласоподавател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление (Приложение № 14-ПВР/НР)за гласуване по настоящ адрес, след което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес. Срокът е до 22.10.2016 г.


 • Удостоверение за гласуване на друго място може да бъде издадено само на кандидат за президент/ за вицепрезидент, на член на ЦИК/ на РИК или на регистриран в ЦИК наблюдател след подаване на заявление-декларация (Приложение № 18-ПВР/НР)в срок до 22.10.2016 г.
 • Избирател/гласоподавател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборни помещения, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление(Приложение № 23-ПВР/НР), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е в община Крушари. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. Когато само настоящият адрес е в община Крушари, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 14-ПВР/НР)

______________________________________________________________________________________        

Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии,във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум на 6 ноември 2016г.

  _____________________________________________________________________________________       

  Главна дирекция "ГРАО" към МРРБ осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г. за всички български граждани.

ВСИЧКИ ИЗБИРАТЕЛИ МОГАТ ДА ПРОВЕРЯТ АДРЕСА НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СИ СЕКЦИЯ ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:


 •    Чрез SMS 

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум за въведения ЕГН.


 •  Чрез стационарен или мобилен телефон 

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.ОБЩИНА КРУШАРИадрес:  9400  с. Крушари „ ул. „Девети септември ” № 3А


тел:05771 2024;  факс: 05771 2136;


E-mail: krushari@dobrich.net 


Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай