Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Наем полски пътища 2016-2017г.

О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И

 

Във връзка с Решение № 10/99 от 09.09.2016 г. на Общински съвет - Крушари, Община Крушари кани ползвателите на полски пътища и отводнителни канали за стопанската 2016/2017 г. за сключване на договори за наем.

 

Дължимите суми могат да се внасят на касата в Община Крушари или по следната банкова сметка:

 

Банка : „Инвестбанк” АД, клон Добрич, офис Крушари 

IBAN:    BG04IORT8088 8497 5227 00

Банков код : IORTBGSF

код за вид плащане 44 42 00 – Приходи от наем на земя

основание за плащане – полски пътища 2016/2017г.

 

За допълнителна информация – тел.: 0887429933и на интернет страницата на Община Крушари – www.krushari.bg

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай