Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

ОИК Крушари уведомява , политическите партии и коалиции, членове на СИК (секционните избирателни комисии), че на 22.10.2019 г. (вторник) от 10:00 часа в залата на община  Крушари, ще се проведе обучение на СИК от Общинската избирателна комисия. Обучението ще се проведе съвместно с представители на общинска администрация,  ІІ РУ  на МВР Добрич и Районна служба за пожарна безопасност и защита на населението с. Крушари.

Във връзка с изтичането на срока (12 октомври 2019г.) за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 13-МИ), както и за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 17-МИ), общинска администрация при Община Крушари осигурява дежурство в събота, 12 октомври 2019 г., от 8.00 до 17.00 ч. в сградата  на Община Крушари с адрес: ПК:9400, с. Крушари, ул. „Девети септември” № 3А


Видеоклипове  и  банери от разяснителната кампания на ЦИК, относно изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

 

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива за себе си, с писмено заявление до Кмета по образец (Приложение № 7-МИ).

Срокът е до 19.10.2019 г.

Избирател, който има право да гласува, но е пропуснат в избирателните списъци, може да подаде писмено заявление до Кмета по образец  (Приложение № 10-МИ).

Срокът е до 25.10.2019 г.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и желае да гласува по настоящ адрес, може да подаде заявление за това (Приложение № 13-МИ) – условието е регистрацията на настоящия адрес да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 26.04.2019 г.

Срокът за подаване на заявление е до 12.10.2019 г.

Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 17-МИ), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или  електронно заявление през интернет страницата на общината, когато постоянният адрес е  на територията на община Крушари с регистрация не по-късно от 26.04.2019 г. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното състояние, с които се установява, че заболяването на избирателя е причинило увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателна секция самостоятелно или с помощно средство. Когато само настоящият адрес е на територията на община Крушари, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес, като условието е регистрацията на настоящия адрес да е извършена също най-малко 6 месеца преди изборния ден – 26.04.2019 г.  (Приложение № 13-МИ).

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели, които отговарят на условията на Изборния кодекс за гласуване с подвижна избирателна кутия, са заявили желание да гласуват по този начин. 

Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019 г.

Централна избирателна комисия

Общинска избирателна комисия


 Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения.

 ОБЩИНА КРУШАРИ


адрес: ПК: 9400, с. Крушари, ул. „Девети септември” № 3А


тел: 05771 2024; факс: 05771 2136;


E-mail: krushari@dobrich.net

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – КРУШАРИ И ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КРУШАРИ  ЩЕ ПРЕДАДАТ ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ  СИК НА 26 ОКТОМВРИ 2019 Г. (СЪБОТА) ПО ГРАФИК

График за раздаване на изборните книжа и превозване на членовете на СИК на 26.10.2019 г. и 27.10.2019г.

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай