Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти с НТП- пасище, мера за стопанската 2023/2024 година за срок от 1 (една) година

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти с НТП- пасище, мера от ОПФ във всички землища на Община Крушари за стопанската 2023/2024 година за срок от 1 (една) година Обект на търга са имоти от ОПФ с НТП – пасище, мера подробно описани в Приложение №1 тук.

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай