Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на 56 вятърни турбини с променени главни параметри, с увеличена мощност и оптимизирано разположение в землищата на селата Александрия, Добрин, Полковник Дяково, П. Кърджиево, Земенци, Загорци, Коритен

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай