Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Уведомление за корекция на инвестиционно намерение

Промяна на инвестиционно намерение с вх. №26-00-2581/17.03.2023г. за изграждане на вятърен парк „Лозенец“ и съпътстващата техническа инфраструктура, в землищата на с. Лозенец, с .Северци, с. Крушари, с. Загорци, с. Земенци, с. Бистрец, и с. Полковник Дяково, община Крушари, с. Свобода, с. Божурово, община Добричка, област Добрич, която се състои отпадане на вятърните турбини (14бр.), попадащи в имотите на територията на с. Божурово и с. Свобода, община Добричка, и изключването им от обхвата на вятърен парк „Лозенец“.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай