Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 9 ЮНИ 2024 Г.

 СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с проведените избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. Община Крушари  Ви  информира, че от 24.06.2024г. започва изплащане на възнагражденията на  членовете на Секционните избирателни комисии.

По банков пътще бъдат преведени паричните суми само на тези членове, които са предоставили в общинска администрация своята банкова сметка. Членовете на СИК могат да предоставят удостоверения/информацияза банкови сметки до 19.06.2024г. лично в сградата на община Крушари или по електронен път на ел. поща krushari@krushari.bg.

На всички останали, възнагражденията ще бъдат изплатени срещу предоставяне на документ за самоличност и удостоверение от Районната избирателна комисия, че са участвали в проведените избори в брой на касата  на Община Крушари – етаж 2, стая 211 в часовете:


24.06.2024г. - от 14:30 до 16:00 часа

25.06.2024г.- от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа

26.06.2024г. - от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа

27.06.2024г. - от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа

28.06.2024г. - от 09:00 до 12:00 часа

 

 

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА  ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ОТ СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА  НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 9 ЮНИ 2024г. 

 

ДАТА:08.06.2024г. /събота/

МЯСТО: Общинска администрация - Крушари

 

№ НА СЕКЦИЯТА

 

НАСЕЛЕНО МЯСТО

 

ЧАС

НА ПОЛУЧАВАНЕ

 

082000003

082000009

082000010

082000016

с. Бистрец

с. Телериг

с. Габер

с. Капитан Димитрово                   

 

 

13:30 часа 

082000007

082000017

082000008

082000013

082000012

082000015

с. Полковник Дяково

ДСХ „Света Петка” с. Добрин

с. Добрин                                                                                     

с. Абрит

с. Коритен

с. Северняк и с. Поручик Кърджиево

 

 

14:00 часа 

082000006

082000004

с. Лозенец                                                                                 

с. Северци                                                                                

 

14:30 часа

082000011

с. Ефрейтор Бакалово                                                                      

15:00 часа

 

082000014

 

с. Александрия 

 

15:30 часа

082000005

 

с.Загорци                                                                                                                        

15:45 часа

082000001

с. Крушари – НЧ „Йордан Драгнев”

16:00 часа

082000002

с. Крушари – НЧ „Йордан Драгнев”                                                

16:10 часа


 Г Р А Ф И К

за поставяне на специализирано устройство за машинно гласуване/СУЕМГ/  с демо версия, във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024г.

 

ДАТА

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ЧАС

МЯСТО, НА КОЕТО ЩЕ БЪДЕ

ПОСТАВЕНО СУЕМГ

30.05.2024г.

село Крушари

от 13:00

до 16:00 часа

пред  сградата на Общинската администрация Крушари

 

01.06.2024г.

от 09:00

до 15:00 часа

03.06.2024г.

от 09:00

до 16:00 часа

31.05.2024г.

Ефрейтор Бакалово

 

от 08:30

до 09:00 часа

пред кметство

с. Ефрейтор Бакалово

31.05.2024г.

Телериг

 

от 09:30

до 10:00 часа

пред Народно читалище

„Стефан Караджа„

село Телериг

31.05.2024г.

Коритен

 

от 10:30

до 11:00 часа

пред Клуб

на пенсионера

31.05.2024г..

Полковник Дяково

от 11:30

до 12:00 часа

пред Клуб

на пенсионера

31.05.2024г.

Бистрец

от 12:30

до 13:00 часа

пред Кметство

с. Бистрец 

31.05.2024г.

Северци

от 13:30

до 14:00 часа

пред Читалище

с. Северци 

31.05.2024г.

Лозенец

от 14:30

до 15:00 часа

пред Клуб

на пенсионера

с. Лозенец


Централна избирателна комисия

Районна избирателна комисия Добрич

Укази на президента

Разяснителна кампания

Използвай гласа си. Или друг ще реши вместо теб.


Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай