Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Кметове на населени места

Име, презиме и фамилия Кметство
1 Сезгин Ибриям Кмет  с.Бистрец
2 Севдалин Митев Кмет  с.Загорци
3  Георги Маринов Кмет с.Северци
4 Месру Ахмед Кмет с.Лозенец
5 Гюнай Беидов Кмет с.Полковник Дяково
6  Несрин  Юмер Кмет с.Телериг
7 Семра  Халил Кмет с.Ефрейтор Бакалово
8 Метин Асан Кмет с.Габер
9 Ерол Али Кмет с.Коритен
10 Равкън  Сюлейманов Кмет с.Абрит
11 Ведат  Саидов Кмет с.Северняк
12  Айдън  Сюлейман Кмет с.Капитан Димитрово
13 Костадин  Костадинов Кметски наместник с.Александрия
14 Иванка  Илиева Кметски наместник с.Добрин

 


Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай