Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Приемни дни

Илхан Мюстеджеб – Кмет на Община Крушари

Понеделник от 14.00 часа до 16.00 часа


Назмие Люман – Зам.-кмет „Хуманитарни дейности и регионално развитие“

Вторник от 09.00 часа до 12.00 часа

 

Исмаил Исмаил – Зам.-кмет „Финанси и бюджет“

Вторник от 09.00 часа до 12.00 часа


Юлия Стойкова – Секретар

Четвъртък от 09.00 часа до 12.00 часа

 

Арх. Нежля Амди-Ганева - Гл. архитект

Понеделник и Сряда от 13.00 часа до 17:00 часа


Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай