Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Общински съветници

                                                            

 

                                                                     СПИСЪК


                  НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. КРУШАРИ

                                                         МАНДАТ  2023 – 2027 год.

  

 

     №

 

                          Име, презиме и фамилия

 

                   

Партия

 

 

1.

 

Видин  Каракашев                   

 

Д П С

 

2.

 

Нуртен  Мехмедова

 

 

Д П С

 

3.

 

Раим  Раиф                             

 

 

Д П С

4.

 

Юзджан  Мустафа            

 

Д П С

5.

 

Гизем  Ахмед                             

 

Д П С

 

6.

 

Нурхаят  Изет                    

 

Д П С

 

7.

 

Денис  Нихат                               

 

Д П С

 

8.

 

Инджихан  Мюмюн                    

 

Д П С

9.

 

Левент  Салим                        

 

Д П С

 

10.

 

Тюнчер  Мюмюн                                                           

 

Д П С

 

11.

 

Радослав  Йорданов                  

 

ПП ГЕРБ

 

12.

 

Георги  Георгиев                       

 

ПП ГЕРБ

 

13.

 

Валентина  Йорданова              

 

ПП ГЕРБ

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай