Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Местоположение

Община Крушари с административен център с. Крушари е разположена в Североизточен район на Република България, област Добрич. На север граничи с Република Румъния, на изток с община Ген. Тошево, област Добрич, на запад с община Кайнарджа, област Силистра и община Тервел, област Добрич и на юг с община Добричка.

На територията на община Крушари са разположени 19 населени местас обща площ 417458 дка – Абрит, Александрия, Бистрец, Габер, Добрин, Ефрейтор Бакалово, Загорци, Земенци, Зимница, Капитан Димитрово, Коритен, Крушари, Лозенец, Огняново, Полковник Дяково, Поручик Кърджиево, Северняк, Северци, Телериг. Най-отдалеченото селище е на 22км от административния център с. Крушари.

С.Крушари се намира на 32 км от областния център гр. Добрич, на 85км от гр. Варна, на 70км от Балчик и от Силистра. Териториалната достъпност се осъществява чрез сухопътни транспорти връзки.

Гъстотата на населението в общината е 10,89 жители на км2 , която е 3,69 пъти по-ниска от средната гъстота за област Добрич (40,19 души/кв. км).

. Територията на община Крушари представлява 8,84 % от Добричка област, а нейното население – 2,38 % от населението на областта по данни от 2012 г.. Общината е малка, слабо населена, отдалечена от големите пазарни центрове и остава встрани от основни транспортни коридори. Предстоящото изграждане на гранично-пропускателен пункт при с. Северняк е фактор, който се очаква да повлияе върху затвореността, да подобри транспортния достъп и да създаде шансове за развитие.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай