Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Читалища

 НЧ „Йордан Драгнев – 1894”,  село Крушари

Адрес: с. Крушари, общ. Крушари, област Добрич, ул. „Георги Димитров“ № 27

Телефон: 05771 / 23-24,0882 051 202,  E-mail: chitalishte_krushari@abv.bg

Председател: Диана Иванова

Читалищен секретар, библиотекар: Марийка Георгиева

Любителски художествени групи :

 • Група за автентичен фолклор
 • Група за народно пеене
 • Група за стари градски песни
 • Клуб за народни танци „Добруджански пламък“

  

НЧ  „Христо Ботев – 1940”,  село Коритен

Адрес: с. Коритен, общ. Крушари, област Добрич, ул. „ Първа“  № 24

Телефон: 0878 958 465,  E-mail: chitalishte_koriten@abv.bg

Председател: Живка Иванова

Секретар: Живка Стоянова

Любителски художествени групи :

 • Група за автентичен фолклор
 • Група за стари градски песни
 • Детска творческа група

 

НЧ „Стефан Караджа  – 1936”,  село Телериг

Адрес: с. Телериг, общ. Крушари, област Добрич, ул. „Първа“ № 19

Председател: Айшегюл Юсеин

Секретар: Гюлер Али

Телефон: 879 588 150,  E-mail: shitaliste1936telerig@abv.bg

Любителски художествени групи :

 • Група за автентичен фолклор „Здравец“
 • Група за автентичен фолклор „Устрем“
 • Детски творчески групи

 

НЧ „Светлина – 1945”,  село Полковник Дяково

Адрес: с. Полковник Дяково, общ. Крушари, област Добрич, ул. „ Единадесета “ № 1

Председател: Мима Рачева

Телефон: 0894 766 234, E-mail: chitalishte_diakovo@abv.bg

Секретар: Мария Янкова

Любителска художествена група :

 • Женска група за  народни песни

 

НЧ „Втори юни -2004”,  село Александрия

Адрес: с. Александрия, общ. Крушари, област Добрич, ул. „Четиринадесета“ № 1

Телефон: 0896 883 002, E-mail:  chitalishte_aleksandria@abv.bg

Председател: Стоян Стоянов

Секретар: Петранка Янкова

Любителски художествени групи :

 • Певческа група за народно пеене „Текето“
 •  Група за стари градски песни

 

 

НЧ „Асен Златаров - 1962”,  село Лозенец

Адрес: с. Лозенец, общ. Крушари, област Добрич, ул. „ Първа“ № 64

Телефон:  0893 444 876, E-mail: nch_lozenec1962@abv.bg

Председател: Айтен Исмаил

Секретар: Марийка Стоянова

Любителски художествени групи :

 • Група за изворен фолклор „Росна китка“
 • Детска певческа група
 • Група за народни танци

 

НЧ „Кирил и Методий - 1941”,  село Ефрейтор Бакалово

Адрес: с. Ефрейтор Бакалово, общ. Крушари, област Добрич, ул. „ Първа“ № 22

Телефон: 0885 346 297, E-mail:  jandreeva@mail.bg

Председател: Гюлман  Кямил

Секретар: Айше Салим

Любителска художествена група :

 • Група за автентичен фолклор „Веселите баби“
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай