Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Детски градини

             С решение на  Общински съвет село Крушари от 2016 г., общинската мрежа от детски градини обхваща една детска градина в село Крушари и  три изнесени групи към нея в селата Лозенец, Телериг и Коритен. Детската градина в село Крушари е предложена за включване в списъка на средищните детски градини, а изнесената група в село Коритен в списъка със защитени детски градини.

             Общият брой на децата  е 124. За децата от селата, в които няма детски градини е осигурен специализиран транспорт. Образователният процес е кадрово обезпечен. В детската градина и изнесените групи към нея работят педагози от общината и областния център.

             Сградният фонд е публична общинска собственост.Детската градина  и изнесените групи към нея, разполагат с достатъчно и добре оборудвани занимални, спални, детски площадки и кухненски блокове. В сградите на детската градина и изнесените групи към нея, ежегодно се влагат средства от общинския бюджет за текущи ремонти и поддъжка. В детската градина в село Крушари и изнесената група в село Лозенец са изградени модерни парни инсталации, ползващи гориво от възобновяеми източници.

             Съгласно общинското законодателство децата на пет и шест годишна възраст не заплащат месечна такса за посещения в детската градина.

              Традиционно в детската градина и изнесените групи към нея се отбелязват различни календарни и народни празници, гостуват куклени театри.Децата са гости на различни общински културни мероприятия.

 

Телефони за връзка:

Детска градина с. Крушари – 05771/2266

Изнесена група с. Лозенец – 05773/3211

Изнесена група с. Телериг – 05772 /2266

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай