Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Обява от Общинска служба "Земеделие" - Крушари

ОСЗ - Крушари, уведомява всички заинтересовани собственици и ползватели, че за стопанската 2022/2023 г. са изготвени регистри на имоти въз основа на подадени декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ за землищата на територията на Община Крушари.

С цялото съдържание на обявата може да се запознаете тук.

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай