Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Начисляване на 20% ДДС върху наемната цена на всички действащи договори за отдаване под наем на общинско имущество и за отдаване под наем на земя (дворни места в регулация)

В раздел "Общинска собственост" е прикачена Заповед №РД-08-178/04.04.2023 г. на Кмета на Община Крушари относно начисляване на 20% ДДС върху наемната цена на всички действащи договори за отдаване под наем на общинско имущество и за отдаване под наем на земя (дворни места в регулация).

Със съдържанието на Заповедта може да се запознаете тук.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай