Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Покана

За тържествена сесия за полагане на клетва от новоизбраните общински съветници, кмет на Община Крушари и кметове на кметства

Покана, снимка 1

П О К А Н А

За тържествена сесия за полагане на клетва от новоизбраните общински съветници, кмет на Община Крушари и кметове на кметства.

 

На основание чл. 23, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА Областният управител на област Добрич свиква първото заседание на новоизбрания общински съвет на община Крушари. Заседанието ще се проведе на 07.11.2023 г. /вторник/ в заседателната зала на Община Крушари от 10:30 часа при следния дневен ред:

 

Откриване на заседанието от най – възрастния общински съветник.

Избор на председател на Общински съвет – Крушари.

Преди началото на заседанието на новоизбрания общински съвет, кметовете и общинските съветници ще положат клетва, съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА.

Поканени са всички жители на община Крушари.

 

Общинска администрация с. Крушари

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай