Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Стартира данъчната кампания в община Крушари

 От 23 януари жителите на община Крушари могат да заплащат местните данъци и таксата за битови отпадъци за 2024-а година. Съобщения за дължимите суми ще бъдат изпратени в законоустановения срок, който е до началото на март.

Вноските могат да бъдат направени на две части - до 30 юни и до 31 октомври.

5 % е отстъпката, ако до 30 април данъците върху сградите и превозните средства бъдат платени в целия им размер.

Плащанията се приемат на следните в Звено „Местни данъци и такси“  в Общинска администрация – Крушари. Налозите могат да се платят на касата на Община Крушари на ул. ”Девети септември” №3 А, стая 103, с пощенски запис,

 Плащания могат да се направят и по банков път по посочената сметка на Община Крушари:

ТБ „Инвестбанк” АД, Клон Крушари, Сметка IBAN : BG04IORT80888497522700, BIC : IORTBGSF. При плащане по банков път, следва да изберете от списъка Код за вид плащане:

Основание за плащане Вид плащане

Данък върху недвижимите имоти и лихви към него -  442100

Данък върху наследствата и лихви към него - 442200

Данък върху превозните средства и лихви към него -  442300

Такса битови отпадъци и лихви към нея -  442400

Данък придобиване на имущества и лихви към него -  442500

Други данъци и лихви към тях -  443400

Такса за техническа услуга - заверка на приложение от данъчна декларация по чл.14 – 44800.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай