Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – КРУШАРИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ДОБРИЧ ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЕ В ЗАЛАТА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ - КРУШАРИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ОТ ОБЩИНА КРУШАРИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 9 ЮНИ 2024Г.  

ВЪВ ВРЪЗКА С Т.2.2 ОТ РЕШЕНИЕ №3053-ЕП/НС ОТ 9 АПРИЛ 2024Г. НА ЦИК, ПРИСЪСТВИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК СЕ УДОСТОВЕРЯВА С РЕГИСТРАЦИЯ ПРИ ВЛИЗАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ И С ПОДПИС СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕТО МУ.

                                      03.06.2024 Г. (понеделник)

                                      09:30 – 12:00  часа   

                                    /09:30 – 10:00 – Регистрация/

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай