Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Проект на Общински план за развитие на Община Крушари за периода 2014-2020 г.

Проект на Общински план за развитие на Община Крушари за периода 2014-2020 г., снимка 1

Уважаеми жители на община Крушари, на основание чл.36 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие предлагаме на вашето внимание проект на Общинския план за развитие 2014-2020 г.

Общинска администрация очаква вашите мнения, предложения и коментари. За да се запознаете с целия текст натиснете ТУК

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай