Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

СЪОБЩЕНИЕ

ОТТЕГЛЯНЕ на Публична покана с предмет: "Доставка на канцеларски материали и офис консумативи, консумативи за принтери, печатащи устройства и копирни машини за нуждите на община Крушари"
СЪОБЩЕНИЕ, снимка 1

СЪОБЩЕНИЕ
от 15.01.2014г.


        На основание чл. 9а, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки оттеглям публична покана с предмет: „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи, консумативи за принтери, печатащи устройства и копирни машини за нуждите на община Крушари” по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1 „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи ” и
Обособена позиция 2 „Доставка на консумативи за принтери, печатащи устройства и копирни машини”, публикувана с уникален код в Портала за обществените поръчки: 9024638.


ДОБРИ СТЕФАНОВ /п./
Кмет на Община Крушари

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай