Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ПОКАНА

На основание чл.82, ал.2 от Закона за публичните финанси
ПОКАНА, снимка 1
ПОКАНА


Уважаеми съграждани,
Предстои приемането на бюджета на Община Крушари за 2014 година.
Водени от убеждението, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите, очакваме Вашите мнения, препоръки и предложения за включване в Бюджет 2014 на Община Крушари от 16.01.2014 г. до 22.01.2014 г. в деловодството на общината или на електронен адрес krushari@dobrich.net.
Основните показатели на проекта на общинския бюджет за 2014 г. са публикувани на интернет страницата на Община Крушари.
Материалите по проекта за бюджет за 2014 г. са на разположение на гражданите в Заседателната зала на Общинска администрация - Крушари

На основание чл.82, ал.2  от Закона за публичните финанси
                                                     

                                                   КАНЯ

жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 23.01.2014г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Крушари
НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
на  проекта за бюджет за 2014 г. на Община Крушари


С уважение,


ДОБРИ СТЕФАНОВ /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА КРУШАРИ

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай