Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ИНФОРМАЦИЯ

За пътната обстановка в Община Крушари
ИНФОРМАЦИЯ, снимка 1

ИНФОРМАЦИЯ
За пътната обстановка в Община Крушари

На 30 януари, към 14 часа всички пътища от четвъртокласната пътна мрежа в община Крушари са почистени и са проходими при зимни условия. Осигурен е достъп до всички населени места по маршрутите от общинската пътна мрежа.  От общинския център до селата Северци и Лозенец, до границата с община Добричка при с.Божурово може да се пътува с повишено внимание. Проходими са пътищата по маршрут Северняк-Коритен- Абрит- язовира- Добрин, както и Капитан Димитрово–Габер.
В момента общинската техника почиства отсечката Огняново-Телериг-Александрия.
От третокласната пътна мрежа, за чието почистване отговаря АПИ, все още непроходим е пътя Крушари-Телериг-Ефр.Бакалово.
От гр.Добрич до с.Крушари пътят е почистен и проходим при зимни условия

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай