Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

СЪОБЩЕНИЕ - обявяване на 09,10 и 11 януари за неучебни дни

Със Заповед №РД-08-13/09.01.2017г., Кмета на община Крушари определя 9, 10, 11 януари 2017г. за неучебни дни за училищата, детска градина с.Крушари и изнесените групи към нея с.Коритен, с.Лозенец и с.Телериг
СЪОБЩЕНИЕ - обявяване на 09,10 и 11 януари за неучебни дни, снимка 1
  • СЪОБЩЕНИЕ - обявяване на 09,10 и 11 януари за неучебни дни, снимка 2

Със Заповед №РД-08-13/09.01.2017г., Кмета на община Крушари определя 9, 10, 11 януари 2017г. за неучебни дни за училищата, детска градина с.Крушари и изнесените групи към нея с.Коритен, с.Лозенец и с.Телериг.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай