Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с облагането на индивидуалните партиди и определяне на задълженията за 2017 година на данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства, звено "Местни данъци и такси" няма да работи с клиенти на 27.01.2017г. от 08:00 до 17:00 часа.
СЪОБЩЕНИЕ, снимка 1

Във връзка с облагането на индивидуалните партиди и определяне на задълженията за 2017 година на данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства, звено "Местни данъци и такси" няма да работи с клиенти на 27.01.2017г. от 08:00 до 17:00 часа.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай