Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Покана за публично обсъждане на проект за Бюджет 2019 година, публикувана на 07.01.2019г.

 Покана за публично обсъждане на проект за Бюджет 2019 година, публикувана на 07.01.2019г., снимка 1

П О К А Н А

Кметът на Община Крушари - Добри Стефанов

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и разпоредбите на чл.30, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Крушари

К А Н И

обществеността на Община Крушари на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНА

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Публичното обсъждане на проекта за бюджет за 2019 г. ще се проведе на 15 януари 2019 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Крушари.

Водени от убеждението, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето на общината и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите, очакваме Вашите становища и предложения за включване в проекта за бюджет за 2019 г. в деловодството на Община Крушари или на електронен адрес krushari@dobrich.net и на тел. 05771/22 05  в срок до 15.01.2019 година.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който е  неразделна част от проекта на общинския бюджет за 2019 година  при внасянето му от Кметът на общината за разглеждане от Общинския съвет.

 

ДОБРИ СТЕФАНОВ п/      

Кмет на Община Крушари                                                                              

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай