Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Решение № ВА95-ПР/2016г. на МОСВ

Решение № ВА95-ПР/2016г. на МОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на ИП "Изграждане на водоизточник за добив на подземни води-тръбен кладенец, за капково напояване на 50 дка орехови насаждения, и склад за съхранение и преработка на селскостоп. продукция, и създаване на 50 дка орехови насаждения"

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай