Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

График 2017

                                                                             КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

                     за провеждане заседания  на Общински съвет с. Крушари

                                                                                  през 2017  година

 

              МЕСЕЦ

 

 

                 ДАТА

 

          ЯНУАРИ                                                       

 

                    26

        

          ФЕВРУАРИ  

        

                    23

 

           МАРТ    

    

                    30

 

           АПРИЛ   

 

                    27

 

           МАЙ

 

                    25

 

           ЮНИ

 

                    29

 

           ЮЛИ

 

                    27

 

           АВГУСТ

 

              ОТПУСК

 

           СЕПТЕМВРИ 

 

               7, 28

 

           ОКТОМВРИ

 

                   26

 

            НОЕМВРИ

 

                   30

 

            ДЕКЕМВРИ                

 

                   14

 

 

            Настоящият Календарен график е приет в заседание на Общинския съвет с Решение № 14/134 по  Протокол №  14 от 15.12.2016година.

 

 

ИЛХАН  МЮСТЕДЖЕБ:/П/

Председател на ОбС

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай