Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

График 2014

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК за провеждане заседания на Общински съвет с. Крушари през 2014 година

МЕСЕЦ ДАТА
ЯНУАРИ 30
ФЕВРУАРИ 27
МАРТ 27
АПРИЛ 24
МАЙ 29
ЮНИ 26
ЮЛИ 24
АВГУСТ ОТПУСК
СЕПТЕМВРИ 10, 25
ОКТОМВРИ 30
НОЕМВРИ 27
ДЕКЕМВРИ 16

 

Настоящият Календарен график е приет в заседание на Общинския съвет с Решение №   13/174   по Протокол №  13  от  13.12. 2013 година.

ПЕТРАНКА ЯНКОВА:/П/
Председател на ОбС

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай