Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Резултати от процедура за подбор на длъжността "Сътрудник, социални дейности"

РЕЗУЛТАТИ

ОТ ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА

длъжността "Сътрудник, социални дейности"

по проект №BG05SFPR002-2.002-0076 „Развитие на общинския потенциал в община Крушари за управление на социални услуги с добавена стойност“

 

Община Крушари, в качеството си на бенефициент по проект № BG05SFPR002-2.002-0076 „Развитие на общинския потенциал в община Крушари за управление на социални услуги с добавена стойност“, финансиран по Административен договор №BG05SFPR002-2.002-0076-C01/ 17.02.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне № BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ обявява, резултати от процедурата за подбор на  длъжността „Сътрудник, социални дейности“- 1 позиция.

  1. Семра Костадинова – 23 точки
  2. Веселина Рачева – Желева – 21 точки
  3. Айфер Якубова – 11 точки

За допълнителна информация: тел. 05771/27 58-  Назмие Люман, ръководител проект.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай