Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Преброяване 2011

Дейностите по преброяването започват от 01 февруари 2011 г.

Служебни GSM номера на контрольори и преброители.
Служебни GSM номера на Общинска преброителна комисия. 

Преброяването на населението и жилищния фонд се извършва от 1 до 28 февруари 2011 г.

От 0.00 ч. на 1 февруари 2011 г. до 24.00 ч. на 9 февруари 2011 г. можете да се преброите по интернет чрез попълване на електронен формуляр. Полученият уникален код предайте на преброителя, който ще посети дома Ви в периода между 10 и 28 февруари 2011 г.

От 8.00 ч. на 10 февруари 2011 г. до 20.00 ч. на 28 февруари 2011 г. преброяването се извършва чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата. При посещението си в жилищата преброителите, контрольорите и придружителите  задължително се легитимират със служебна карта.

Пълна информация за Преброяване `2011, както и възможността за преброяване по интернет от 1 до 9 февруари 2011 г., предоставя сайтът на Националния статистически институт.

 На 28 януари 2011 г. (петък) от 10.00 ч. в Заседателната зала на Община Крушари всички одобрени кандидати да се явят за следното:
- подписване на клетвена декларация;
- подписване на договор;
- получаване на инструментариума за преброител/ контрольор, в това число с данните за определените преброителни участъци / контролни райони;
- получаване на служебна карта за преброител / контрольор и СИМ карта.
 
Съобщение от общинска преброителна комисия
На 20 януари 2011 г. от 10.00 ч. в заседателна зала на Община Крушари, обучение на преброители, контрольори, резервни преброители и резервни контрольори

Списък на одобрените кандидати за преброители и контрольори за Община Крушари

Съгласно инструкция на Националния статистически институт, срокът за оповестяване на одобрените преброители и контрольори е 10 януари 2011 г.

ЗАКОН ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2011 Г.

От 10.11.2010г. до 10.12.2010 г. – 17 : 00 часа. започва набирането на кандидати за преброители и контрольори в преброяването на населението и жилищния фонд, което ще се състои от 10 до 24 март 2011 г. Кандидатите за Община Крушари представят изискваните документи в центъра за обслужване на граждани в община Крушари.

Документите са: Заявление по образец, Автобиография по европейски формат (по желание - със снимка на кандидата) и Копие от диплома за най-висока степен на завършено образование.

Кандидатите за преброители/ контрольори трябва да са навършили 18 години и да имат завършено минимум средно образование. Спецификата на работата им предполага наличие на опит в някоя / някои от следните сфери и дейности: администрация, ползване и попълване на документи, икономически и финансово-счетоводни дейности, социална сфера, образование, здравеопазване, и/ или да са с техническо образование; да имат опит в работа с хора, организационен опит и други подобни. Не се препоръчва назначаване за преброители и контрольори на данъчни и финансови инспектори, полицаи, съдебни изпълнители, военнослужещи и други лица със сходни служебни задължения.

Заповед за определяне на цени/ставки за извършваните от контрольорите и преброителите дейности по провеждане на преброяване.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай