Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Национален референдум-27.01.2013г.

На 23.01.2013 г. ще се проведе обучение на секционните избирателни комисии

По повод предстоящия национален референдум Районната избирателна комисия ще извърши обучение на секционните избирателни комисии /СИК/.Обучението на членовете и ръководствата на СИК за Община Крушари е на 23.01.2013 г. (сряда) от 10 ч. в сградата на Домашен социален патронаж. От 9:30 ч. в стая 102 на председателите на СИК ще бъдат раздавани материали и указания за работата на СИК. 

Присъствието на всички е важно и необходимо за постигане на добра организация на националния референдум, в съответствие с българското законодателство.

 

 Гласоподаватели с трайни увреждания (непозволяващи им да гласуват в изборното помещение), които желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, могат да подадат приложеното заявление до общинска администрация в срок до 27 декември 2012 г.

До 12 януари 2013 г. е крайният срок за подаване на Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес - за гласоподавател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и гласоподавателят желае да гласува в населеното място по настоящ адрес.

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци може да бъде подадено до 19.01.2013 г.

Заявление за дописване в избирателнтие списъци може да се подаде до 25.01.2013 г.

Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място могат да подадът до общинската администрация по постоянен адрес само членове на ЦИК/на РИК/наблюдатели в срок до 12.01.2013г.

Заповед N:РД-08-44/23.01.2013 г.

Информационен лист

Избирателен списък 1

Избирателен списък 2

Покана за съставите на Секционните избирателни комисии - 14.12.2012 г.

 Заповед N:РД-08-652/29.11.2012 г.

Заповед N:РД-08-653/29.11.2012 г.

Заповед N:РД-08-706/27.12.2012 г.

Централна избирателна комисия - Национален референдум - 27.01.2013. г.

Обявление по чл.175 ИК

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай