Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Освидетелстване на строеж и издаване на Заповед по чл. 195 от ЗУТ

Освидетелстване на строеж и издаване на Заповед по чл. 195 от ЗУТ

Необходими документи:
- искане по образец
- документ за собственост (отстъпено право на строеж)
- декларация на всички заинтересовани лица

Цена на услугата - 20.00 лв.

Срок за изпълнение - 30 дни

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай