Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Одобряване на екзекутивна документация

Одобряване на екзекутивна документация

Необходими документи
- Заявление по образец
- Два комплекта екзекутивна документация, съставена и заверена, съгласно изискванията на чл.175, ал.1 от ЗУТ
- Заверен протокол за строителна линия и ниво
- Квитанция за платена такса

Цена на услугата - 30% от стойността за одобряване на проекта за съответната категория

Срок за изпълнение - 14 дни

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай