Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж

Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж

Необходими документи
- Заявление по образец
- Документ за собственост (отстъпено право на строеж)
- Разрешение за строеж
- Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво
- Одобрени инвестиционни проекти
- Квитанция за платена такса

Цена на услугата - 50.00 лв.

Срок за изпълнение - 7 дни
 

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай