Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

О Б Я В А за прием на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища и на стипендианти за нуждите на Министерството на отбраната за учебната 2018/2019

Повече информация за участие в конкурса може да получите от офиса за водене на военен отчет към общината или на телефон: 0888/ 321 253, както от сайтовете на: Централно военно окръжие : www.comd.bg и Министерство на отбраната : www.mod.bg
О Б Я В А за прием на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища и на стипендианти за нуждите на Министерството на отбраната за учебната 2018/2019, снимка 1

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай