Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Сурвакници и коледни картички ще получат пет деца с увреждания от община Крушари

 Децата от Центъра за социална превенция към МКБППМН в Крушари подготвят сурвакници и коледни картички за децата с увреждания, включени в проекта „Подкрепено детско развитие”.

Пет са децата с увреждания, с които специалния педагог Ваня Хаджигеоргиева работи по индивидуални програми в рамките на реализирания проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”. За  малчуганите, чиито родители ги отглеждат в семейна среда, са изработени специални обучителни програми за изграждане на базови умения и навици, както и педагогическа помощ и подкрепа, целящи да компенсира уменията и знанията, които биха получили при посещаване на детска градина. Ограничения от здравословен характер, не позволяват на децата да посещават редовно учебни занятия в детските градините. В същото време, някои от тях, чрез индивидуални занимания, биха могли успешно да започнат и да се впишат в естествената им среда, постъпвайки в първи клас. Воден от принципа, че няма необучаеми деца, с много търпение, любов и всеотдайност специалния педагог по проекта обгражда малките деца, а постигнатите резултати са коледния подарък за целия екип на проекта – ръководители, социален работник, медиатори, педиатър, и психолог.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай