Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Втора поредна година лятно училище за кандидат-първолаците от Крушари

За втора поредна година кандидат-първолаците от с.Крушари са организирани в лятно училище. През целия летен месец петнадесет малчугана ежедневно посещават организираните по проект „Подкрепено детско развитие”, занимания. Чрез интерактивни игри, разходки, спортни занимания, ателиета за детско творчество, децата, които предстои да постъпят наесен  в първи клас, надграждат умения и навици, придобити в предучилищния етап на обучение. За обучителните модули са ангажирани педагог  и медиатор, като в част от ежедневните дейности са привлечени и родителите на децата, посещаващи лятното училище.

Дейността „Допълнителна педагогическа подкрепа за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” се реализира по проект „Подкрепено детско развитие”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и определено показва положителен ефект върху плавното преминаване на децата от детската градина в училище.

На 31 август изпълнението ще приключи с общо тържество, в което ще се включат малчуганите, техните родители и екипа на комплекса за подкрепено детско развитие.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай