Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 по предоставяне на услуги от Домашен социален патронаж в Община Крушари

На основание  чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове , във връзка с чл. 77 от АПК заинтересованите лица могат да направят предложения и да изразят становища по проекта в 30-дневен срок от публикуването му на Интернет страницата на Община Крушари.

 

   Очакваме вашите становища и предложение на адрес: krushari@dobrich.net. 

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай