Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Докладна записка относно приемане на Наредба № 25 за реда за разпораждане, управление и ползване на спортни имоти, обекти и съоръжения-общинска собственост.

 

 

              На основание чл. 26ал.3 и ал. 4, изр. първо от Закона за нормативните актове проектътна Наредбата, ведно с мотивите към нея е публикуван на интернет страницата на община Крушари http://www.krushari.bg в секция „ Проект на нормативни актове“.

               В 30-дневен срок от публикуването му всички заинтересовани лица могат даизпращат мнения, становища и препоръки на електронната поща на община Крушариkrushari@dobrich.net или в Звеното за административно обслужване с адрес   с.Крушари, ул.“Девети септември“ №3-А.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай