Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Крушари

 

 

Изработен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба11  за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Крушари.

На основание чл. 26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, чл.28 от Закона за нормативните актове, може в 30-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение да депозирате писмени предложения, мнения и препоръки по представения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Крушари в Деловодството на община Крушари всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа или на електронна поща krushari@krushari.bg.

 

 Публикувано на 06.04.2023 г.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай