Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Допуснати до интервю кандидати за длъжността "Сътрудник, социални дейности"

Комисията за оценка и подбор на кандидатите за длъжността "Сътрудник, социални дейности", назначена със Заповед №РД-08-211/24.04.2023 г. взе решение да допусне до интервю, следните кандидати:

1. Веселина Желева, заявление с вх. №ЧР-16-2097/19.04.2023 г.; 

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай