Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Население

Населено място

Брой жители

с.Абрит

290

с.Александрия

69

с. Бистрец

476

с. Габер

215

с. Добрин

103

с. Ефрейтор Бакалово

806

с. Загорци

147

с. Земенци

19

с. Зимница

5

с. Капитан Димитрово

160

с. Коритен

421

с. Крушари

1483

с. Лозенец

1060

с. Огняново

7

с. Полковник Дяково

450

с. Поручик Кърджиево

31

с. Северняк

253

с. Северци

423

с. Телериг

1040

Общо по данни на ГРОН са:

7458

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай