Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Крушари и Земенци

 

За контакти с  Община Крушари: 

с. Крушари, област Добрич, 
Ул. „ 25-ти септември ” № 3 А
Пощенски код:  9410
Централа: 05771/ 20 24                                        
Факс: 05771/ 21 36                                                
Служебен  GSM
Кмет на община Крушари: Илхан Мюстеджеб
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай