Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Абрит

 

За контакти с кметство Абрит: 

с. Абрит, област Добрич, 
Ул. „ Първа ” № 1                                                                                                                                                                    
Пощенски код:  9407
Телефон кметство: +359 5772 22 25                                                                                                                             
Служебен  GSM:  0878 73 49 17
Кметски наместник с. Абрит: Равкън Сюлейманов
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай