Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Добрин

 

За контакти с кметство Добрин: 

с. Добрин, област Добрич, 
Ул. „Седма” № 11              
Пощенски код: 9402
Телефон кметство:  +359  5775 22 77                                
Служебен  GSM: 0878 73 49 17
Кметски наместник на с. Добрин: Иванка Илиева
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай