Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Коритен

 

За контакти с кметство Коритен: 

с. Коритен, област Добрич, 
Ул. „Първа” № 16
Пощенски код: 9403
Телефон кметство:  +359 5774 22 77                
Служебен  GSM:  0878 73 49 21
Кмет на с. Коритен: Ерол Али
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай