Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Александрия

 

 За контакти с кметство Александрия: 

с. Александрия, област Добрич, 
Ул. „ Двадесет и трета ” № 1                                                                                                              
Пощенски код: 9404
Телефон кметство:   +359 5774 25 85                                
Служебен  GSM: 0882 55 44 35                                                                                                                
Кметски наместник на с. Александрия:  Костадин Костадинов
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай